dvs-logo

DSV - HKKL

dvs-logo

01:21:59


shapeimage-2

Competitie

Deelname aan de Interne Competitie is verplicht voor verlofhouders, voor beginnende schutters of niet-verlofhouders wordt deelname aanbevolen. Elke verlofhouder dient tenminste aan één discipline mee te doen. Een discipline moet vijfmaal per jaar worden verschoten. Je kunt ook aan meerdere disciplines meedoen.

Binnen de vereniging kunnen meerdere disciplines verschoten worden. Hieronder een greep van enkele populaire disciplines.

Service Pistol

Oefening

Bij deze oefening worden 24 patronen verschoten verdeeld over 2 schijven en 4 afstanden.

Militair pistool

Oefening

Bij deze oefening worden 24 patronen verschoten verdeeld over 3 schijven en 4 afstanden.

PG 50

Precisie Geweer 50m. Grof gebaseerd op de PG100 wedstrijden.

Zwitsers veldschieten

Zwitsers veldschieten is gebaseerd op een sinds 1899 bestaande wedstrijd, waarbij de Zwitsers massaal de geoefendheid met hun persoonlijke wapens demonstreren.