dvs-logo

DSV - HKKL

dvs-logo

07:14:13


service-pistol

Service Pistol

 

Service Pistol wordt elke 1e woensdag van de maand vanaf 2100h geschoten.

Voor deelname aan deze interne competitie dient de schutter over voldoende bekwaamheid te beschikken in het hanteren van een grootkaliber handvuurwapen.
Deze discipline is dynamisch en er wordt geschoten op tijd. Veiligheid dient de hoogste prioriteit te hebben.

Series:
Bij deze oefening worden 24 patronen verschoten verdeeld over 2 schijven en 4 afstanden te weten:

1e serie afstand 25 meter:
een- of tweehandig schieten vanuit  de vaardighouding, 6 schoten op de linkerschijf . Tijd 15 seconden;

2e stage afstand 20 meter:
een- of tweehandig schieten vanuit de vaardighouding, 2x 3 schoten op beide schijven. Tijd 12 seconden;

3e stage afstand 15 meter
een- of tweehandig schieten vanuit de vaardighouding, 3x 2 schoten op de rechterschijf. Tijd 3x 3 seconden; 

4e stage afstand 10 meter
een- of tweehandig schieten vanuit de vaardighouding, 2x 3 schoten op beide schijven. Tijd 6 seconden.

 

Schoten die buiten de tijd worden verschoten worden in de puntentelling in mindering gebracht (max. 5 punten per schot). Het maximum te behalen punten is 120.

Nodig voor deelname: 1 euro inschrijfgeld, holster (heup), grootkaliber vuurwapen (excl. magnum kalibers), 24 patronen (bij voorkeur verdeeld over 4 patroonhouders).

Aanvullende veiligheidsregels:

1) Het wapen wordt geholsterd gedragen

2) Geen handelingen aan het wapen als er verplaatst wordt

3) Verplaatsen alleen met wapen in het holster