dvs-logo

DSV - HKKL

dvs-logo

12:53:49


zwitser-veldschieten

Zwitsers Veldschieten

 

1. Deze discipline wordt verschoten met een groot kaliber pistool of revolver. Deelname staat open voor iedereen die gerechtigd is deel te nemen conform KNSA regelgeving.

2. In totaal worden 17 patronen (2 proef en 15 wedstrijd) verschoten op de militair pistool schijf op 25 meter. Alle oefeningen worden een- of tweehandig verschoten vanuit de vaardighouding. Schoten die buiten de tijd worden verschoten worden op de puntentelling in mindering gebracht (Max 10 punten per schot).
Het maximum te behalen punten is 150.

De stages zijn:

- Proefserie, 2 schoten in 20 seconden

- 1e stage, 5 schoten in 60 seconden

- 2e stage, 5 schoten in 40 seconden

- 3e stage, 5 schoten in 30 seconden

3. De discipline wordt in principe elke tweede woensdag van de maand (vanaf 21.00uur)
geschoten. In overleg wordt de discipline ook op elke tweede zaterdag geschoten.

4. De kosten bedragen € 5,- per jaar. 

5. In totaal kun je maximaal 10 per jaar aan deze discipline deelnemen.
     De 7 beste scores tellen mee voor de competitie.

6. De score wordt verwerkt in het overzicht "interne competities".